ZARADI KORONAVIRUSA (SARS-CoV-2) IZDAJAMO NOVA NAVODILA OB IZVAJANJU POGREBNE SLOVESNOSTI:

  • pokojnik bo v mrliški vežici 1 uro pred pogrebom,
  • pogreb pokojnika poteka v ožjem družinskem krogu,
  • pogreba pokojnika se udeležijo le zdravi ožji družinski člani,
  • ves čas pogrebne slovesnosti naj bodo prisotni na razdalji 1,5 m, eden od drugega,
  • običajno kropljenje se ne izvaja, kropljenje pokojnika opravi duhovnik ob pogrebu,
  • izražanje sožalja naj poteka brez telesnih stikov,
  • ob prihodu in ob odhodu s kapele, si je potrebno obvezno razkužiti roke.
Ta vnos je bil objavljen v Obvestila in najnoveši prispevki. Zaznamek za trajno povezavo.