IZDAJAMO NOVA NAVODILA, OB IZVAJANJU POGREBNE SLOVESNOSTI, ZARADI KORONAVIRUSA (SARS-CoV-2):

– pokojnik bo v mrliški vežici 15 minut pred pogrebom,

– pogreb pokojnika poteka v ožjem družinskem krogu,

– pogreba pokojnika se udeležijo le zdravi ožji družinski člani,

– ves čas pogrebne slovesnosti naj bodo prisotni na razdalji 1,5 m, eden od drugega,

– običajno kropljenje se ne izvaja, kropljenje pokojnika opravi duhovnik ob pogrebu,

– izražanje sožalja naj poteka brez telesnih stikov,

– ob prihodu in ob odhodu s kapele, si je potrebno obvezno razkužiti roke

– cvetje ni dovoljeno.

V PRIMERU KRŠITEV NAVODIL, DELAVCI JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA, PREKINEJO DELO, DO VZPOSTAVITVE STANJA, KI BO V SKLADU Z IZDANIMI NAVODILI.

Ta vnos je bil objavljen v Obvestila in najnoveši prispevki. Zaznamek za trajno povezavo.