Pogrebna in pokopališka dejavnost

POGREBNA DEJAVNOST
Vsako slovo je težko, najtežje pa je zadnje slovo od tistih, ki smo jih imeli radi, ki so bili vse življenje ali del življenja z nami. Nekateri se ob grobu poslavljajo od dragih pokojnikov s kratkim govorom, z molkom, s solzami, z rožami. Težko je najti besede, ki bi izrazile vso bolečino, ki jo čutimo ob poslavljanju od dragega pokojnega.

Zato smo mi tukaj, da vam pomagamo in vam stojimo ob strani pri urejanju in pripravi na pogrebno svečanost.

Za naročilo pogrebnih ali pokopaliških storitev, nas lahko pokličete od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure, na našo telefonsko številko 05/71-10-673 ali dežurno službo, ki vam je na voljo 24 ur na dan, na telefonski številki 031/385-450.

S svojci se dogovorimo:

 • kje in kdaj bo pogreb: dan in ura;
 • ureditvi pokojnika;
 • prevozu pokojnega;
 • vrsti pogreba: krsta ali žara;
 • izbiri pogrebne opreme (krste, žare, nagrobna obeležja,žalne knjige,žarne niše…);
 • izkopu groba ali vgradnji žarne niše;
 • mestu pokopa: obstoječ grobni prostor ali dodelitvi novega;
 • uporabi mrliške vežice;
 • izposoji pogrebne opreme (zavese, svečniki, križ,…);
 • nastopu pevskega zbora ali igranju trobentača;
 • uniformiranem moštvu;
 • izposoji vozička za prevoz rož;
 • objavi osmrtnice na Radiu 94 ali Radiu Koper, po želji tudi na drugih radijih.

Pokojnik, ki umre doma:

Ob ugotovitvi smrti morajo svojci umrlega o smrti obvestiti dežurnega zdravnika v Zdravstvenem domu v Ilirski Bistrici. Zdravnik opravi pregled in izda Zdravniško potrdilo o smrti. Po končanem pregledu svojci pokličejo na Komunalno podjetje ali pa se oglasijo v pisarni, kjer se dogovorijo o pogrebu.

Pokojnik, ki umre v bolnišnici ali domu starejših:

Po obvestilu iz bolnišnice o nastopu smrti, se svojci oglasijo v pisarni Komunalnega podjetja, kjer se dogovorimo o prevozu pokojnika in pripravi na pogrebno svečanost. Svojci s seboj prinesejo obleko in osebni dokument s sliko od pokojnega.

Dokumenti, ki so potrebni za naročilo upepelitve, na Žalah v Ljubljani:

·        osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje);

·        Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti (ki ga izda zdravnik).

Svojcem svetujemo, da se pred naročilom pogreba dogovorijo, o tem, kakšen način pogreba oz. pokopa bodo izbrali (z žaro ali s krsto) ter da uskladijo želje o uri in kraju pogreba. Svojci, ki želijo pogreb z duhovnikom, se morajo o tem dogovoriti v župniji. Vse v zvezi s sodelovanjem društev (upokojenci, gasilci, ZB NOV, itd.) ureja naročnik pogreba sam.

POKOPALIŠKA DEJAVNOST