Javni razpisi

______________________________________________________________________________

JN male vrednosti za Prevzem in predelava biorazgradljivih odpadkov

Obveščamo vas, da je bilo dne 18.11.2020 pod številko objave JN007210/2020-W01 objavljeno javno naročilo po postopku naročila male vrednosti

»Prevzem in predelava biorazgradljivih odpadkov s klasifikacijskima številkama 20 01 08 in 20 02 01 za leti 2021 in 2022«

Podrobnosti glede javnega naročila si lahko ogledate na spletni povezavi 

https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=376092

Rok za oddajo ponudb je 04.12.2020 do 09:00 ure.

__________________________________________________________________________

JN male vrednosti za DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA LETO 2021

Obveščamo vas, da je bilo dne 18.11.2020 pod številko objave JN007202/2020-W01 objavljeno javno naročilo po postopku naročila male vrednosti DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA LETO 2021.

Podrobnosti glede javnega naročila si lahko ogledate na spletni povezavi 

https://www.enarocanje.si/App/Obrazec/?id_obrazec=376016  

Rok za oddajo ponudb je 04.12.2020 do 11:00 ure.

________________________________________________________________