Vloge in obrazci

 

Spodnje obrazce nam skupaj z dokazili, pravilno izpolnjene in podpisane pošljite po navadni pošti na naslov podjetja Prešernova 7, Ilirska Bistrica ali v pdf obliki po elektronski pošti info@kp-ilb.si  ali osebno v nabiralnik na vratih sedeža podjetja.

 

SPREMEMBA ŠTEVILA OSEB ZA OBRAČUN ODVOZA ODPADKOV:
Vloga za spremembo števila oseb   

SPREMEMBA NASLOVNIKA/PLAČNIKA ODJEMNEGA MESTA:
Sprememba plačnika računa
Sprememba po pokojnem

VLOGA ZA E RAČUN:

V kolikor vaša banka omogoča, se zaa prejemanje e računov v spletno banko lahko prijaviti preko spletne banke. Za prijavo na e račune na vaš e naslov pa izpolnite in nam pošljite spodnjo Vlogo:
Vloga za e račun
Splosni pogoji za poslovanje z e racunom

ODJAVA E-RAČUNA:
Preklic

VLOGA ZA SEPA direktno obmremenitev (obvezna polja so označena z eno zvezdico *):

Obvezno priložite kopijo računa, za odjemno mesto katerega želite odpreti SEPA direktno obremenitev.  Vloga za SEPA direktno obremenitev

V primeru, da preko spletne banke aktivirate prejemanje e računov in izberete možnost avtomatskega plačevanja, boste v spletno banko prejeli tudi eračun v pdf in xml obliki, plačilo pa bo banka ravno tako samodejno izvedla.

VLOGA ZA ODVOZ IN DEPONIRANJE ODPADNE AZBESTNE KRITINE:
Vloga za odvoz, oddajo in deponiranje odpadne azbestne kritine

POSODE ZA ODPADKE:
V primeru, da želite komunalne odpadke (ostanek komunalnih odpadkov in odpadno mešano embalažo) oddajati v skupnih posodah z več gospodinjstvi, vas prosimo, da čitljivo izpolnite spodnji obrazec. Le tega naj izpolnijo vsa gospodinjstva, ki bi rada odpadke oddajala v skupnih posodah, pri tem pa navedite tudi gospodinjstvo pri katerem se bodo dane posode za komunalne odpadke nahajale. Številko odjemnega mesta (OM) lahko odčitate na položnici za komunalne storitve.

Velikost posod za komunalne odpadke bo prilagojena glede na skupno število oseb v gospodinjstvih. Število posod ne vpliva na ceno odvoza komunalnih odpadkov, ki se obračuna glede na število oseb v posameznem gospodinjstvu.

VLOGA ZA SKUPNE POSODE
Vloga za  skupne posode za več odjemnih mest

VLOGA ZA ODVOZ ODPADKOV – PRAVNE OSEBE:

Vloga

VLOGA ZA KOMPOSTNIK
vloga za kompostnik  –  za mesto ILIRSKA BISTRICA, KNEŽAK IN PODGRAD

VLOGA ZA PRIKLJUČITEV NA JAVNO VODOVODNO OMREŽJE:
Stalno odjemno mesto
gradbiščni priključek

Vloga za odklop vodomera

KANALIZACIJSKO SOGLASJE:
Prošnja za izdajo kanalizacijskega soglasja

NAROČILNICA ZA KOSOVNI ODVOZ: 
Narocilnica za kosovni odvoz

OBVESTILO O ZAČETKU OBRATOVANJA MKČN DO 50 PE:
Obvestilo o zacetku obratovanja MKCN do 50 PE

Odvoz azbestne kritine