Kontakti

Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.
Prešernova 7
Ilirska Bistrica
info@kp-ilb.si
mag. Tomaž Umek, direktor 
05 71 10 671
051 655 076
tomaz.umek@kp-ilb.si
tajništvo/kadrovska služba
05 71 10 671
faks:05 71 10 672
računovodstvo
05 71 10 675
05 71 10 677 – izdani računi
vodovod
05 71 10 674
05 71 10 684 – dežurna služba
05 71 10 686 – kakovost pitne vode
041 651 304 – vodja
pogrebna služba
05 71 10 673
031 385 450 – 24-urna dežurna služba
ravnanje z odpadki/plakatiranje
05 71 10 673
05 71 10 680
041 651 305 – vodja
čistilna naprava
031 640 505
kanalizacija
05 71 10 680
041 651 305